Saygı duruşu…

Yeni filmimi, yaklaşık bir (1) sene boyunca hamurlarla birlikte geçirip, bu sürenin sonunda hamurlardan ayrıldıklarında kullanılamaz hale gelen cefakâr lego parçalarına ithaf etmek istiyorum… Şimdiden.

Reklamlar